İzmir Çeşme'de köpek gezdirme hizmetimizden faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Fırat'ın Kuşları

Fırat nehri, Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin’den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ’da kaynayan Karasu Nehri’dir. Fırat nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer.
Fırat nehri, en görkemli kanyonlarını Halfeti ve Birecik İlçeleri sınırları içerisinde oluşturmuştur.

Suyun kayaları binlerce yıl içinde aşındırmasıyla oluşan kanyonlar, sürekli değişen ve adeta canlı oluşumlardır. Kaya parçalarının küçük kırıntılar halinde ufalanmasıyla kanyonların görüntüsü zaman içinde değişir. Birecik kanyonları doğal yaşam için benzersiz bir sığınaktır. Birçok yırtıcı hayvan için ulaşılmaz olduğundan kuş türleri buralarda güven içinde yavrulayabilirler. Dik kayalıklar kuşlar için olduğu kadar nadir bitki türleri için de çok önemlidir.

Benim kameramın gözünden Fırat Nehri’ne komşu olan Halfeti Kanyonu;

Kelaynak
Nesli dünya ölçeğinde yok olmak üzeredir. Dünya’da sadece koloni halinde Türkiye ve Fas’ta yaşamaktadır. Kelaynaklar göçmen kuşlardır.Kelaynaklar yuvalarını doğal ortamlarında sarp ve yüksek kayalara yaparak diğer hayvanlardan kendilerini korurlar.

Küçük Karabatak

İri siyah renkli ve sürücüdür. Suya dalarak su yüzeyinde kaybolup bir süre sonra farklı bir noktadan çıkarlar. Uçuşta seri kanat çırpışları ve suya yakın uçuşlarıyla tanınırlar. Geniş sazlıklarda yaşar. Ağaç ve sazlıklara yuva yaparlar.

Saz Delicesi

Uzun ve dar kanatlı, uzun kuyruklu yırtıcılardır. Bacakları uzun ve sarıdır. Yüzü baykuşu andırır. Sesi genellikle gösteri uçuşu sırasında bazen de tehlike anında ya da düşmanını kovalarken duyulur. Sazlıklarda ürer, göç sırasında açık arazide de bulunurlar. Fırat nehrini göç yolu olarak kullanırlar.

Küçük Akbalıkçıl
Uzun gagaları, boyunları ve bacaklarıyla sığ suda beslenmeye uyum sağlamıştır. Uçarken boyunlarını kıvırır ve bacaklarını geriye uzatır. Bataklıklar, sığ iç sular ve deniz kıyısında yaşarlar. Su içinde ya da kenarındaki ağaçlara yuva yaparlar.

Alaca Yalıçapkını
 Genellikle su kenarlarında bulunur. Siyah, beyaz renkleri ve ibliğiyle tanınır. Genelde havada asılı kalarak ya da bir yerde tüneyerek avını arar. Dalarak balık yakalar. Nehirlerde ve nehir kenarlarındaki küçük su akıntılarında küçük gruplar halinde bulunur.

Saz Tavuğu

Saz tavukları suda ilerlerken başlarını ileri geri hareket ettirir. Gagası ve alnı kırmızı, gaga ucu sarı, bacakları yeşil ve gövdesi koyudur. Uçuşta bacaklarını geriye uzatır. Tatlı su kenarlarında ve sazlıklarda yaşar.
Arıkuşu

Parlak renkli, uzun kanatlı, uzun kuyrukludur. Gagaları uzun ve kıvrık, kanatları sivri ve üçgen şeklindedir. Uçarken kırlangıçlara benzer. Çalı ve tellere tüneyip avlarını gözlerler. Ağaçlık ve çalılık açık arazilerde, çoğu kez nehirlerin çevresinde yaşarlar. Koloniler halinde akarsuların kıyılarına yuva yaparlar.
Ev Kırlangıcı
Büyük sayıdaki yuvalardan oluşan koloniler oluşturur. Çimento rengindeki, pürtüklü yuvalarını güvenli ve gölgelik olan alanlarda yaparlar.
Küçük Kerkenez 

Nesli tükenmekte olan yırtıcı bir kuştur. Kayalıklarda tek başına veya küçük koloniler halinde ürer.

Kaya Serçesi
Islığa benzeyen sesleri ile kolayca işitilir. Topluluklar halinde kanyon içindeki küçük oyuklarda ürer.
Küçük Ebabil

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adana ve Antakya’daki kayalık ve uçurumlarda ürer. Beyaz kuyruk sokumu ve akşamüstü duyulan tiz çığlıklarıyla dikkat çeker.
Tavşancıl
Türkiye’deki en nadir kartal türlerindendir. Kanyon içlerindeki derin oyuklarda büyük bir yuva kurar.
Duvar Tırmaşıkkuşu

Uzaktan dev bir kelebeğe benzer. Birecik bölgesinde sadece kışın görülür. Renkli kırmızı kanatlarını açarak kayalıkların üzerinde dolaşır ve beslenir.